Recent site activity

Jul 21, 2016, 11:34 AM KOMPASS STMIK AUB edited Kegiatan Sosial
Jul 21, 2016, 11:34 AM KOMPASS STMIK AUB edited Lingkungan Hidup
Jul 21, 2016, 11:33 AM KOMPASS STMIK AUB edited Pendakian
Jul 21, 2016, 11:33 AM KOMPASS STMIK AUB edited Susur Pantai
Jul 21, 2016, 10:20 AM KOMPASS STMIK AUB edited Beranda
May 10, 2015, 10:50 AM KOMPASS STMIK AUB edited Suara Anda
May 10, 2015, 10:50 AM KOMPASS STMIK AUB created Suara Anda
May 10, 2015, 10:50 AM KOMPASS STMIK AUB edited Kegiatan Sosial
May 10, 2015, 10:49 AM KOMPASS STMIK AUB created Kegiatan Sosial
May 10, 2015, 10:49 AM KOMPASS STMIK AUB edited Lingkungan Hidup
May 10, 2015, 10:49 AM KOMPASS STMIK AUB created Lingkungan Hidup
May 10, 2015, 10:48 AM KOMPASS STMIK AUB edited Susur Pantai
May 10, 2015, 10:48 AM KOMPASS STMIK AUB created Susur Pantai
May 10, 2015, 10:47 AM KOMPASS STMIK AUB edited Pendakian
May 10, 2015, 10:47 AM KOMPASS STMIK AUB created Pendakian
May 10, 2015, 10:44 AM KOMPASS STMIK AUB deleted Agenda
May 10, 2015, 10:37 AM KOMPASS STMIK AUB edited Agenda
May 10, 2015, 10:34 AM KOMPASS STMIK AUB recovered Calendar
May 10, 2015, 10:33 AM KOMPASS STMIK AUB recovered Agenda
May 10, 2015, 10:33 AM KOMPASS STMIK AUB created Agenda
May 10, 2015, 10:28 AM KOMPASS STMIK AUB edited Visi-Misi
May 10, 2015, 10:24 AM KOMPASS STMIK AUB created Visi-Misi
May 10, 2015, 10:23 AM KOMPASS STMIK AUB deleted KOMPASS
May 10, 2015, 10:23 AM KOMPASS STMIK AUB deleted attachment STEMPEL KOMPASS4.jpg from KOMPASS
May 10, 2015, 10:23 AM KOMPASS STMIK AUB deleted attachment nls-standing-woman-home.png from KOMPASS

older | newer